ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ENplus

Property ENplus A1 ENplus A2 ENplus B Unit Testing standard
Diameter (as received) 6 ± 1, 8 ± 1 6 ± 1, 8 ± 1 6 ± 1, 8 ± 1 mm ISO 17829
Length (as received) 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 mm ISO 17829
Moisture (as received) ≤ 10,0 10,0 ≤ 10,0 w-% ISO 18134
Ash (dry basis) ≤ 0,70 ≤ 1,20 ≤ 2,00 w-% ISO 18122
Mechanical durability (as received) ≥ 98,0 ≥ 97,5 ≥ 97,5 w-% ISO 17831-1
Fines (< 3,15 mm) (bulk) (as received) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 w-% ISO 18846
Fines (< 3,15 mm) (bags) (as received) ≤ 0,5 ≤ 0,5   w-% ISO 18846
Temperature of pellets 40 40 40 °C  
Net calorific value (as received) ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6 kWh/kg ISO 18125
Bulk density (as received) 600 ≤ BD ≤ 750 600 ≤ BD ≤ 750 600 ≤ BD ≤ 750 kg/m³ ISO 17828
Additives (as received) ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 w-%  
Nitrogen (dry basis) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 w-% ISO 16948
Sulfur (dry basis) ≤ 0,04 ≤ 0,04 ≤ 0,04 w-% ISO 16994
Chlorine (dry basis) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 w-% ISO 16994
Ash deformation temperature ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 °C ISO 21404
Arsenic (dry basis) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 mg/kg ISO 16968
Cadmium (dry basis) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 mg/kg ISO 16968
Chromium (dry basis) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 mg/kg ISO 16968
Copper (dry basis) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 mg/kg ISO 16968
Lead (dry basis) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 mg/kg ISO 16968
Mercury (dry basis) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 mg/kg ISO 16968
Nickel (dry basis) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 mg/kg ISO 16968
Zinc (dry basis) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 mg/kg ISO 16968

 

 

DINplus

Parameter Unit DINplus value
Diameter mm 4-10
Length / <5xD
Bulk density kg/dm3 >1.12
Heat value MJ/kg >18
Moisture content % <10
Abrasion % <2.3
Ash content % <0.5
Chlorine content % <0.02
Sulphur content % <0.04
Nitrogen content % <0.3

 

 

Πιστοποίηση FSC

Τα δάση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, και την οικονομία μας. Η υπεύθυνη διαχείριση των δασών εξισορροπεί καθένα από αυτά τα συμφέροντα για να επιτύχει αποτελέσματα που ωφελούν όλους μας. Για τους παραπάνω λόγους, η Renelux συνεργάζεται με παραγωγούς που είναι μέλη του Forest Stewardship Council (FSC) και δεσμεύονται να τηρούν ένα κοινό σύνολο υπεύθυνων δασικών προτύπων που υποστηρίζουν:
- μηδενική αποψίλωση των δασών
- προστασία αρχαίων και απειλούμενων δασών
- δίκαιες αμοιβές και εργασιακό περιβάλλον
- διατήρηση της βιοποικιλότητας
- κοινοτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών.

 

 

 
   
Αρχική Πέλλετ
Εταιρία Πέλλετ για οικιακή χρήση
Προδιαγραφές Βιομηχανικό πέλλετ
Προσφορές  
Δίκτυο  
   
Επικοινωνία
Renelux Commodities ΙΚΕ
Αγίας Τριάδος 65Α, 19002 Παιανία Αττικής
+30 210 6647375
trading@renelux.com
https://www.linkedin.com/company/renelux-commodities/
   
Renelux Wood Pellets GR Web Site V2 | Copyright 2023 Renelux Group. All rights reserved.